Categories
Điện thoại

TOUCHWIZ TRÊN ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY S7

Với phương châm lấy người dùng làm trung tâm, trong những năm vừa qua hãng Samsung đã nghiên cứu một phần mềm có tên TouchWiz. Ứng dụng này chạy trên hệ điều hành Android nhưng ở mỗi hãng thì Android lại cho ra các biến khác nhau hay nói cách khác, TouchWiz chỉ chạy trên […]