Categories
Điện thoại

Ứng dụng tốt nhất cho iPhone 6 và 6 Plus

Nhanh chóng sở hữu Iphone 6 cũ 99% với giá hấp dẫn, tải ngay những ứng dụng này nhé. 1.Instagram (£ miễn phí) Instagram là một ứng dụng tuyệt vời  sử dụng  3D Touch. Hoạt động nhanh  cho phép bạn nhanh chóng nắm bắt thông điệp và hoạt động mới, tạo một bài mới, hoặc […]